Τα έσοδα προμηθευτών servers μειώθηκαν το α’ τρίμηνο του 2016 κατά 2,3% ετησίως, ενώ οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 1,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Gartner.

Η αντίθεση αυτή καταδεικνύει, σύμφωνα με τους αναλυτές της Gartner, το γεγονός ότι οι σε ζήτηση servers το διάστημα αυτό είχαν χαμηλότερο εύρος τιμών σε σχέση με το αυτούς του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι. Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές σημειώνεται μείωση είτε παραγγελιών και/ή εσόδων προμηθευτών, εκτός από την περιοχή Ασίας/Ειρηνικού όπου σημειώθηκε αύξηση εσόδων της τάξης του 9,7% και 8,4% αύξηση παραγγελιών. Στην Δ. Ευρώπη οι παραγγελίες αυξήθηκαν 1,4% και τα έσοδα 1,5%. Τέλος, στη Βόρεια Αμερική, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 1%, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,9% ετησίως.