Μειωμένα κατά 35% εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη του βρετανικού ομίλου κινητής τηλεφωνίας Vodafone το εξάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου.

O όμιλος αποδίδει την πτώση στις απομειώσεις που σχετίζονταν με την δραστηριότητά του στην Τουρκία. Την ίδια ώρα προχωράει σε καθοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για τις πωλήσεις του στο σύνολο της χρήσης.

Tα καθαρά κέρδη της Vodafone ανήλθαν σε 2,14 δισ. στερλίνες από 3,29 δισ. στερλίνες το ίδιο χρονικό διάστημα το 2007. Οι εκτιμήσεις της για τα ετήσια έσοδα της είναι ότι θα κυμανθούν μεταξύ 38,8 και 39,7 δισ. στερλίνες από περίπου 39,8 δισ. στερλίνες που ανέμενε αρχικά. Ωστόσο, ο όμιλος διατηρεί τις προβλέψεις του για τα προσαρμοσμένα κέρδη, τα οποία τοποθετεί στις 11 – 11,5 δισ. στερλίνες.