Η Inform – Λύκος παρουσίασε μείωση κερδών και κύκλου εργασιών το 2009 σε σχέση με το 2008. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 46,3% σε σύγκριση με το 2008.

Οι πωλήσεις του Ομίλου, το 2009 ανήλθαν σε 106,5 εκατ. ευρώ έναντι 127,9 εκατ. ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας μείωση 16,8% σε σύγκριση με το 2008. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην παρατεταμένη παγκόσμια οικονομική κρίση που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την συνεπαγόμενη αύξηση του εγχώριου και διεθνούς ανταγωνισμού.

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας Inform – Λύκος, για το 2009 παρουσίασαν μείωση κατά 6,6% σε σχέση με το 2008, και ανήλθαν σε 35,1 εκατ. ευρώ έναντι 37,5 εκατ. ευρώ το 2008.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική καθυστέρηση της έναρξης υλοποίησης των έργων του Ελληνικού δημοσίου, στη μειωμένη ζήτηση στις κάρτες κινητής τηλεφωνίας, καθώς επίσης και στην σημαντική μείωση των προωθητικών ενεργειών στον Ιδιωτικό Τομέα.