Μειωμένος κατά 1,3% ήταν ο κύκλος εργασιών της ΟΤΕ για το 4ο τρίμηνο του 2008, ενώ μείωση παρουσίασαν και τα κέρδη κατά 9,7%. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 669,4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη στα 171,7 εκατ. ευρώ.

Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΟΤΕ είναι επηρεασμένες από τον ανταγωνισμό, ενώ αντισταθμιστικό ρόλο στις απώλειες έχουν οι υπηρεσίες conn-x talk και OTE talk, καθώς και τα μισθωμένα κυκλώματα.

Σύμφωνα με την ΟΤΕ, παρά τις επιθετικές προσφορές ανταγωνιστών, ο εταιρεία κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό της στην ευρυζωνική αγορά λιανικής. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε χωρίς να αυξηθούν παράλληλα τα συνολικά έξοδα προώθησης & προβολής. Με σχεδόν 90.000 νέους συνδρομητές λιανικής στο τρίμηνο, την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση στα τελευταία δύο χρόνια, ο OTE συγκράτησε το μερίδιο αγοράς του στις ευρυζωνικές συνδέσεις πάνω από το στόχο του 50%.

Η κινητή τηλεφωνία συνεχίζει να αποτελεί ισχυρή ζωογόνο δύναμη για τον όμιλο ΟΤΕ, καθώς κατάφερε να υπερβεί τα 20 εκατ. πελάτες και να αυξήσει τα κέρδη της κατά 19,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ο ρόλος της Γερμανός αν και σύμφωνα με την εταιρεία υπήρξε καταλυτικός για τη διεύρυνση του μεριδίου της στην αγορά, δεν είχε εξίσου θετική συνεισφορά στα οικονομικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, κύκλος εργασιών της Γερμανός μειώθηκε κατά 12,9% και διαμορφώθηκε στα 265 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική μείωση παρουσίασαν και τα καθαρά κέρδη που διαμορφώθηκαν στα 2,6 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 65,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.