Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α' Τρίμηνο του 2009 ανήλθαν σε 26,4 εκατ. ευρώ, έναντι 33,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,6%.

Η μείωση αυτή οφείλεται στη συγκρατημένη ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών και στην καθυστέρηση έναρξης μεγάλων έργων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, λόγω της παγκόσμιας  αρνητικής οικονομικής συγκυρίας. Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας, InformΠ. Λύκος, για το Α’ Τρίμηνο του 2009 παρουσίασαν μείωση κατά 9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 και ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου υποχώρησαν κατά 27,5% και έφθασαν τα 4 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008.