Παρά τις προσπάθειες να ξεπεραστεί η αδράνεια της αγοράς, το 2012 έκλεισε αρνητικά για την αγορά των Η/Υ με τις παραγγελίες να παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 3,7%.

Η IDC αναφέρει, επίσης, ότι και το 2013 αναμένεται να σημειωθεί νέα μείωση του 1,3%. Οι απογοητευτικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, η όχι και τόσο θερμή υποδοχή των Windows 8, καθώς και η συνεχιζόμενη οικονομική αστάθεια που μείωσαν ακόμη περισσότερο τους προϋπολογισμούς για το IT σημάδεψαν το δεύτερο εξάμηνο του 2012, οδηγώντας σε ετήσια μείωση 8,3% στις παραγγελίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία οι αναδυόμενες αγορές είδαν μείωσης του όγκου πωλήσεων, ενώ η ανάκαμψη που αναμένεται το 2013 δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 1%. Στις πιο ώριμες αγορές, το 2013 θα σηματοδοτήσει το 3ο συνεχόμενο έτος με μειωμένο όγκο πωλήσεων και η IDC προβλέπει πως μέχρι και το 2015 η ανάπτυξη θα είναι περιορισμένη.

Παραγγελίες η/υ ανά περιοχή και τύπο υπολογιστή, 2012-2017 (σε εκατ.)
Περιοχή Form Factor 2012 2013* 2017*
Αναδυόμενες αγορές Υπολογιστές desktop 95.0 91.6 92.2
Αναδυόμενες αγορές Φορητοί υπολογιστές 110.9 115.5 148.0
Αναδυόμενες αγορές Σύνολο 205.9 207.1 240.2
         
Ώριμες αγορές Υπολογιστές desktop 53.4 50.4 48.8
Ώριμες αγορές Φορητοί υπολογιστές 91.1 88.3 93.0
Ώριμες αγορές Σύνολο 144.5 138.7 141.8
         
Παγκοσμίως Υπολογιστές desktop 148.4 142.1 141.0
Παγκοσμίως Φορητοί υπολογιστές 202.0 203.8 241.0
Παγκοσμίως Σύνολο 350.4 345.8 382.0