Η παγκόσμια αγορά των hardcopy peripherals (HCP) μειώθηκε κατά 10,6% ετησίως το α’ τρίμηνο του 2016, ενώ και οι παραγγελίες μειώθηκαν στα 23,11 εκατ., σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC.

Οι inkjet εκτυπωτές παρουσίασαν και αυτοί ετήσια μείωση της τάξης του 11,1%, ενώ η αγορά laser μείωση 10,5% ετησίως. Οι παραγγελίες για managed print services το α’ τρίμηνο ανήλθαν στα 1,8 εκατ., με όλες τις βασικές γεωγραφικές περιοχές – Ασίας/Ειρηνικού, Ιαπωνίας, Δυτικής Ευρώπης και Η.Π.Α. – να συμβάλλουν στη θετική τάση που εμφανίζει η αγορά, με την ετήσια ανάπτυξη να κυμαίνεται μεταξύ 3,9 και 41%. Επίσης σημαντική είναι και η ετήσια αύξηση των High End Color Laser συσκευών (45 ppm+) κατά 8,4%. Αναφορικά με τους προμηθευτές, η Epson συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, αν και με χαμηλότερο ρυθμό, 6,7%, έναντι περίπου 19% το 2015, ενώ η HP Inc. αύξησε τις δραστηριότητες laser κατά 3% ετησίως στο Βόρεια Αμερική, με μερίδιο αγοράς 39%.