Τα έσοδα της αγοράς συστημάτων επιχειρησιακής αποθήκευσης παγκοσμίως ανήλθαν το δ’ τρίμηνο του 2015 στα 10,4 δις. δολ., μειωμένα κατά 2,2% ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC.

Η συνολική χωρητικότητα των παραγγελιών αυξήθηκε κατά 10,7% στα 35,5 exabytes. Η ανάπτυξη των εσόδων μειώθηκε στον κλάδο των original design manufacturers (ODMs) που πουλούν απευθείας σε hyperscale κέντρα δεδομένων. Αυτό το τμήμα της αγοράς μειώθηκε κατά 14,4% ετησίως στα 1,2 δις. Οι πωλήσεις server-based αποθήκευσης αυξήθηκαν κατά 6,1% το τρίμηνο αυτό και αντιπροσωπεύουν 2,2 δις. εσόδων. Τα συστήματα εξωτερικής αποθήκευσης παρέμειναν ο μεγαλύτερο κλάδος της αγοράς, ωστόσο οι πωλήσεις των 7 δις. αντιπροσωπεύουν μείωση της τάξης του 2,3% ετησίως. Αναφορικά με τους προμηθευτές, η EMC βρέθηκε στην πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς εσόδων 21,5%, ενώ ακολουθεί η HPE με 15,1%. Οι Dell και IBM «μοιράζονται» την τρίτη θέση με μερίδια 8,9 και 8,6% αντίστοιχα. Συνολικά, οι πωλήσεις συστημάτων αποθήκευσης από ODMs αντιπροσωπεύουν το 11,2% των παγκόσμιων δαπανών.