Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2009, έρευνα της Πήγασος Αχεπευ που δημοσιεύει ο ΣΕΠΕ, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 9,9 δισ. ευρώ και είχε μείωση κατά 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008, τα EBITDA στα 2,3 δισ. ευρώ με άνοδο κατά 6,1% και τα Κέρδη μετά από φόρους & ΔΜ στα 375 εκατ. ευρώ με άνοδο κατά 4,7%.

Αναλυτικά, στον κλάδο της πληροφορικής το 2009 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1,23 δισ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 21,1%.Τα EBITDA των εισηγμένων εταιριών του κλάδου πληροφορικής σημείωσαναύξηση κατά 50,4% ποσοστό που αντιστοιχεί σε 162 εκατ. ευρώ. Κέρδη ύψους 29,2 εκατ. ευρώ και ποσοστό 152,7% εμφάνισε το σύνολο των εισηγμένων εταιριών του κλάδου σε σύγκριση με τις ζημιές μετά από φόρους ύψους 55,4 εκατ. ευρώ το 2008.Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών το 2009 σημειώθηκε μείωση τζίρου κατά 3,1% ποσοστό που αντιστοιχεί σε 6,5 δισ. ευρώ.

Τα EBITDA των εισηγμένων εταιριών του κλάδου τηλεπικοινωνιών σημείωσαν μείωση κατά 1,7% φτάνοντας τα 2,23 δισ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 38,2% φτάνοντας τα 322 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο ειδών και λύσεων πληροφορικής το 2009 παρατηρήθηκε μείωση τζίρου κατά 9% ποσοστό που αντιστοιχεί σε 846 εκατ. ευρώ Το ΕBITDA των εισηγμένων εταιριών του κλάδου έφτασε τα 31,5 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 1017,4% σε σύγκριση με πέρυσι. Ο κλάδος ειδών και λύσεων πληροφορικής επίσης εμφάνισε κέρδη ύψους 8,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις ζημιές μετά από φόρους ύψους 21,8 εκατ. ευρώ το 2008.