Η Ετήσια Έκθεση Ασφαλείας της Cisco για το 2016 μελετά την εξέλιξη των απειλών και τις τάσεις της κυβερνοασφάλειας, ενώ αποκαλύπτει ότι μόλις το 45% των οργανισμών σε όλο τον κόσμο έχουν εμπιστοσύνη στην τακτική τους σε θέματα ασφαλείας.

Ενώ τα διοικητικά στελέχη μπορεί να μην είναι βέβαιοι για την ισχύ της ασφάλειάς τους, το 92% από αυτούς συμφωνούν ότι οι ρυθμιστικές αρχές και οι επενδυτές αναμένεται να απαιτούν από τις εταιρείες να διαχειρίζονται την έκθεση στους κινδύνους κυβερνοασφάλειας. Τα συγκεκριμένα στελέχη ενισχύουν τα μέτρα για την εξασφάλιση του μέλλοντος των οργανισμών τους, ειδικότερα καθώς ψηφιοποιούν τις δραστηριότητές τους. Σύμφωνα με την έρευνα, μεταξύ 2014-2015, ο αριθμός των οργανισμών που δήλωσαν ότι η υποδομή ασφαλείας τους ήταν κατάλληλα ενημερωμένη μειώθηκε κατά 10%, ενώ το 92% των συσκευών στο Internet λειτουργούν με γνωστά τρωτά σημεία. Το 31% όλων των συσκευών που αναλύθηκαν δεν υποστηρίζονται ή δεν συντηρούνται πλέον από τον προμηθευτή.