Σύμφωνα με έρευνα της Gartner, οι παραγγελίες PC στη Δυτική Ευρώπη, κατά το γ’ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν στα 13,6 εκατ., μειωμένες κατά 15,4%, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Οι παραγγελίες φορητών υπολογιστών μειώθηκαν κατά 15,2%, ενώ των desktop κατά 15,7%. Η αγορά επαγγελματικών και καταναλωτικών υπολογιστών μειώθηκε, επίσης, κατά 15,8 και 15% αντίστοιχα. Οι παραγγελίες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς οι πωλητές προσπάθησαν να «ξεκαθαρίσουν» τα αποθεματικά που ήδη είχαν από το β’ τρίμηνο του έτους. Την πρώτη θέση, σε εταιρικό επίπεδο παραγγελιών, διατήρησε η HP και τη δεύτερη η Acer, η οποία πλησίασε αρκετά τα αποτελέσματα της HP, αφού βρέθηκε στη δεύτερη θέση μόνο με 5,2 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερες. Ακολουθούν η Asus, η Lenovo, η οποία ήταν και η μοναδική που παρουσίασε αυξητικές τάσεις του 2% στο μερίδιό της, και η Dell.