Οι παραγγελίες η/υ στη Δυτική Ευρώπη, κατά το α’ τρίμηνο του 2013, διαμορφώθηκαν στα 12,3 εκατ., μειωμένες κατά 20,5% από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Gartner. Όλοι οι τομείς την αγοράς στη Δυτική Ευρώπη εμφάνισαν μειωτικές τάσεις, με το τις παραγγελίες mobile και desktop να μειώνονται κατά 24,6% και 13,8% αντίστοιχα.

Οι παραγγελίες επαγγελματικών η/υ μειώθηκαν κατά 17,2%, ενώ αυτοί της καταναλωτικής αγοράς είχαν μείωση 23,7%. Τόσο η HP όσο και η Acer παρουσίασαν μειώσεις στις παραγγελίες τους κατά 30%, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι παραγγελίες notebooks μειώθηκε το μισό, η HP παρέμεινες ο ηγέτης της αγοράς. Οι Lenovo και Apple ήταν οι μόνες εταιρείες στην πρώτη πεντάδα που εμφάνισαν αύξηση παραγγελιών.

Η Lenovo είχε αυξημένες πωλήσεις, τόσο στα desktop όσο και στα notebook, ενώ συνέχισε να επεκτείνεται και στην καταναλωτική αγορά κερδίζοντας μερίδια από τις Acer και HP. Γεωγραφικά, οι παραγγελίες στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκατ., μειωμένες κατά 15,8%, ενώ οι παραγγελίες mobile η/υ μειώθηκαν κατά 22% ενώ των desktop κατά 5,2%. Στη Γερμανία οι παραγγελίες άγγιξαν τα 2,6 εκατ., μειωμένες κατά 20%.

Οι παραγγελίες mobile η/υ μειώθηκαν κατά 24,7%, ενώ αυτές των desktop κατά 13,1%. Οι παραγγελίες στη Γαλλία συνολικά ήταν λίγο παραπάνω από τα 2 εκατ., μειωμένες κατά 25%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο που παρουσιάστηκε μείωση, κάνοντας τη Γαλλία να έχει την πιο αδύναμη απόδοση ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες αγορές της περιοχής.

Κορυφαίοι κατασκευαστές Η/Υ στη Δυτική Ευρώπη, α’ τρίμηνο 2013 (παραγγελίες σε χιλιάδες)
Κατασκευαστής Παραγγελίες α’ τρίμηνο 2013 Μερίδιο αγοράς α’ τρίμηνο 2013 Παραγγελίες α’ τρίμηνο 2012 Μερίδιο αγοράς α’ τρίμηνο 2012 Διαφορά
HP 2,424 19.7 3,550 22.9 -31.7
Acer 1,436 11.7 2,272 14.7 -36.8
Lenovo 1,430 11.6 1,333 8.6 7.2
Dell 1,214 9.9 1,423 9.2 -14.7
Apple 972 7.9 964 6.2 0.8
Άλλοι 4,831 39.3 5,941 38.4 -18.7
Σύνολο 12,307 100.0 15,483 100.0 -20.5