Μείωση 44% στην τιμή διεκπεραίωσης των αιτήσεων φορητότητας αριθμών από την Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) επιτεύχθηκε μετά από διαπραγματεύσεις της ΕΕΤΤ με την εταιρεία Telcordia που διαχειρίζεται το σχετικό σύστημα.

Η νέα τιμή ανά διεκπεραιωμένη αίτηση θα ανέρχεται στα 1,95 ευρώ από τα 3,5 ευρώ που είναι σήμερα, και θα ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Η εν λόγω μείωση αφορά στη διαδικασία φορητότητας σταθερών και κινητών αριθμών, η οποία παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα αλλαγής τηλεπικοινωνιακού παρόχου και προγράμματος, με παράλληλη διατήρηση του τηλεφωνικού τους αριθμού. Με δεδομένο ότι οι διεκπεραιωμένες αιτήσεις φορητότητας ξεπερνούν το 1 εκατ. ετησίως και η μείωση ανά αίτηση ανέρχεται στα 1,55 ευρώ, η νέα συμφωνία επιφέρει σημαντικό όφελος για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κατ’ επέκταση για τους καταναλωτές, το οποίο ξεπερνά τα 4 εκατ. ευρώ για τα επόμενα 2,5 χρόνια.