Σύμφωνα με έρευνα της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, η οποία δημοσιεύεται στο sepe.gr, ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων επιχειρήσεων στον κλάδο των ΤΠΕ στο 1o τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε στα €2,2 δις μειωμένος κατά 7,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €494,9 εκατ. μειωμένα κατά 13,2% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2010 και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας παρουσίασαν μείωση κατά 82,1% στα €8,4 εκατ. Ειδικότερα στην Πληροφορική, ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ σημείωσε αύξηση κατά 26,2% στα €363,9 εκατ., τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €48,1 εκατ. με αύξηση 21,2% και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας σημείωσαν μείωση κατά 50,1% στα €6,8 εκατ.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Είδη – Λύσεις Πληροφορικής για το 1o τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε στα €177,5 εκατ. και σημείωσε μείωση κατά 16,2%, τα EBITDA παρουσίασαν μείωση κατά 2% στα €5,7 εκατ. και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση κατά 1.221% στα €2,2 εκατ.

Στις Τηλεπικοινωνίες ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 10,7%, τα EBITDA κατά 16,4% και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 71,8%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, η διατηρούμενη συρρίκνωση του κλάδου αποτυπώνει στο ακέραιο τη συνισταμένη αρνητική δύναμη που ασκείται στους εισηγμένους Ομίλους, η σημαντική μείωση του εγχώριου διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς και η διατήρηση μίας επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής επιδρούν καταλυτικά στην πτώση του κύκλου εργασιών κατά €165,2 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι και τη διαμόρφωσή του στο €1,4 δις.