Η ομάδα του NetFax, το καθημερινό ηλεκτρονικό newsletter για το IT, τις τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική, συγκέντρωσε όλες τις πληροφορίες που έχει διαθέσιμες στο αρχείο του την τελευταία τετραετία σχετικές με έργα ΤΠΕ που είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Στόχος της εν λόγω προσπάθειας είναι η αποτίμηση των σημαντικότερων έργων, καθώς και των δαπανών τους που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του 2006 έως και τον Ιούνιο του 2009. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, τα αποτελέσματα είναι προϊόν των πληροφοριών που βρίσκονται στη βάση δεδομένων του NetFax και αποτελούν μία προσεγγιστική εικόνα των συγκεκριμένων έργων. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα βγάζουν σημαντικά συμπεράσματα για τον προσανατολισμό και την πορεία των έργων κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Σε portal και ΟΠΣ η μερίδα του λέοντος
Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά τα στοιχεία, την τελευταία τετραετία ο μεγαλύτερος όγκος των χρημάτων, που προέρχονται κυρίως από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της περιόδου 2000 – 2006 καθώς και από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, έχει δαπανηθεί για έργα που διακρίνονται σε δέκα βασικές κατηγορίες (βλ. Πίνακα 3). Συνολικά για τις δέκα κατηγορίες, έχουν δαπανηθεί περισσότερα από 180 εκατ. ευρώ.

Τη μερίδα του λέοντος με 47 εκατ. ευρώ κατέχουν οι διαδικτυακές πύλες (Portals) Δήμων και Νομαρχιών, ενώ ακολουθούν τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (23 εκατ.), τα Συστήματα Διαχείρισης Στόλου (22 εκατ.) και τα Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων (19 εκατ.). Τη διετία 2006 – 2007 πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος έργων που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία Portals, τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πολίτη.

Την επόμενη διετία (μέχρι και σήμερα), τη μεγαλύτερη πίτα των έργων κατέχουν τα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών και – ειδικότερα το τελευταίο έτος – τα Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων και Πυροπροστασίας καθώς και τα Γεωπληροφοριακά Συστήματα (GIS). Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται και μία έντονη κινητικότητα όσον αφορά τα Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα – WiFi.

And the winner is…
Στους πιο δραστήριους Δήμους, έχοντας ως κριτήρια αξιολόγησης τον προϋπολογισμό, τη σημαντικότητα και τον αριθμό των έργων που υλοποιήθηκαν, κατατάσσονται αυτοί των Αθηναίων, της Θεσσαλονίκης και των Τρικκαίων. Από τα σημαντικότερα έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε Δήμους και Νομαρχίες, με βάση τη δημιουργία αξίας προς τον πολίτη  είναι τα Συστήματα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Διαχείρισης Στόλου, τα Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων, τα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών και τα Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα.

Η αλήθεια είναι ότι έχουν υλοποιηθεί μεγάλα έργα, τα οποία έχουν δημιουργήσει παράλληλα και μεγάλες προσδοκίες. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί σε μελλοντικό χρόνο είναι αν θα μπορέσουν να τις ικανοποιήσουν.


Επεξηγήσεις
1.
 Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από έργα που έχουν δημοσιευθεί στο NetFax κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2006 – Ιούνιος 2009.
2. Τα έργα είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. Δεν περιλαμβάνονται έργα που έχουν προκηρυχθεί ή βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης προσφορών.
3. Η αξιολόγηση των Top 15 Έργων σε Δήμους & Νομαρχίες πραγματοποιήθηκε με κριτήρια το ύψος του προϋπολογισμού και τη σημαντικότητα του έργου.
4. Η αξιολόγηση των πιο δραστήριων Δήμων πραγματοποιήθηκε με κριτήρια τον προϋπολογισμό, τη σημαντικότητα και τον αριθμό των έργων που υλοποιήθηκαν.

 Πίνακας 1: Top 15 Εργων σε Δήμους
 ΔΗΜΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 Δήμος Αθηναίων  Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης  15.000.000
 Δήμος Αθηναίων  Διαχείριση Στόλου  1.650.000
 Δήμος Θεσσαλονίκης  Πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών  1.500.000
 Δήμος Λαμίας  Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών  1.500.000
 Δήμος Βέροιας  Έξυπνος Οικισμός  1.414.294
 Δήμος Βόλου  Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών  1.330.000
 Δήμος Έδεσσας  Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών  1.130.000
 Δήμος Κομοτηνής  Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών  1.090.000
 Δάσος Θεσσαλονίκης – Σεϊχ Σου  Σύστημα Πυροπροστασίας – Γεωπληροφοριακό Σύστημα (GIS)  1.046.800
 Δήμος Αθηναίων  Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Συμβάντων  840.000
 Δήμος Καρδίτσας  Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών  810.000
 Δήμος Καλλιθέας  Γεωπληροφοριακό Σύστημα (GIS)  797.951
 Δήμος Πρέβεζας  Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών  736.481
 Δήμος Τρικκαίων  Ολοκληρωμένο σύστημα ευφυών μεταφορών  583.040
 Δήμος Νεάπολης  Γεωπληροφοριακό Σύστημα (GIS) – Παρακολούθηση Απορριματοφόρων  470.000

 Πίνακας 2: Top 15 Εργων σε Νομαρχίες

 ΝΟΜΑΡΧΙΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 Νομαρχίες Κρήτης  Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας της ΔΥΠΕ  Κρήτης  5.391.800
 Νομαρχίες Δυτικής & Ανατολικής Αττικής  Σύστημα Πυροπροστασίας  903.924 & 1.174.941
 Νομαρχία Ξάνθης  Έξυπνος Οικισμός  1.980.000
 Νομαρχία Κορινθίας  Διαχείριση Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών  1.680.672
 Νομαρχία Ηλείας  Σύστημα Πυροπροστασίας  1.500.055
 Νομαρχία Άρτας  Τηλεμετρία Υδάτων  1.266.554
 Νομαρχία Αχαϊας  Γεωπληροφοριακό Σύστημα (GIS) – Διαχείριση Κρίσεων  1.182.078
 Νομαρχία Αργολίδας  Συστήματος Αυτόματης Διαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων περιοχών  1.099.679
 Νομαρχία Αρκαδίας  Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων  1.087.636
 Νομαρχία Μεσσηνίας  Σύστημα Πυροπροστασίας  1.035.300
 Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας  Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών  983.273
 Νομαρχία Εύβοιας  Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών  686.555
 Νομαρχία Μαγνησίας  Γεωπληροφοριακό Σύστημα (GIS)  533.500
 Νομαρχία Φθιώτιδας – Μαλιακός  Διαχείριση και Προστασία Μαλιακού  477.039
 Νομαρχία Ευρυτανίας  Πληροφοριακό σύστημα ενημέρωσης καιρικών συνθηκών Ε.Ο. Δικτύου  468.600

 Πίνακας 3: Είδη Εργων με βάση το Συνολικό Προϋπολογισμό

 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 Διαδικτυακές Πύλες – Portals  47.040.000
 Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα  23.361.000
 Ελεγχόμενη στάθμευση / Διαχείριση Στόλου/ Ευφυείς Μεταφορές  22.612.000
 Διαχείριση Κρίσεων / Πυροπροστασία / Περιβαλλοντική Διαχείριση  19.465.000
 Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών  15.162.000
 Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών  13.688.000
 Γεωπληροφοριακά Συστήματα (GIS)  13.653.000
 Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας  10.256.000
 WiFi – Ευρυζωνικά Δίκτυα  7.500.000
 Έξυπνοι Οικισμοί  6.624.000

 Πίνακας 4: Top 10 των πιο Δραστήριων Δήμων

   ΔΗΜΟΣ
 1  Δήμος Αθηναίων
 2  Δήμος Θεσσαλονίκης
 3  Δήμος Τρικκαίων
 4  Δήμος Πάτρας
 5  Δήμος Βέροιας
 6  Δήμος Πάτρας
 7  Δήμος Βόλου
 8  Δήμος Καρδίτσας
 9  Δήμος Λαρισαίων
 10  Δημος Κοζάνης