Ένα μεγάλο έργο SAP ERP ολοκλήρωσε η Μινέρβα ΑΕ, μέλος του ομίλου PZ Cussons, ο οποίος δραστηριοποιείται σε 11 χώρες.

Το roll-out του SAP ERP έγινε σταδιακά σε τρία κύματα και για όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στο τελευταίο κύμα. Το SAP ERP βγήκε live στις 5 Ιουνίου, ενώ αυτήν την περίοδο γίνεται το fine tuning του έργου. Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες προσαρμογής, παραμετροποίησης, ανάπτυξης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών πόρων, στην επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους οργανωτικών μονάδων, στη βελτίωση της επικοινωνίας και πληροφόρησης της Διοίκησης, καθώς και στην παροχή πρακτικών εργαλείων για την εφαρμογή αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής στρατηγικής.

Στόχος του έργου είναι η αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών και καλύτερη αξιοποίηση παραγωγικού χρόνου, η βελτίωση της ποιότητας εργασίας και η αύξηση αποτελεσματικότητας, η ενοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών και δεδομένων, η βελτίωση της ποιότητας της πληρότητας, η άμεση πληροφόρηση και μετατροπή των πληροφοριών σε πραγματική γνώση, ο εκσυγχρονισµός και εξορθολογισµός της λειτουργίας του οργανισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για όλες τις εταιρείες του ομίλου ανέρχεται στις 54 εκ. λίρες και την υλοποίηση έκανε η IBM UK σε συνεργασία με τοπικούς integrators.

Αυτήν την περίοδο η Διεύθυνση Πληροφορικής της Μινέρβα εξετάζει λύσεις ΒΙ & Αnalytics, έχοντας ως στόχο να αντικαταστήσει την υφιστάμενη λύση ΒΙ, η οποία έχει αναπτυχθεί εσωτερικά. Στόχος είναι το έργο ΒΙ να έχει ολοκληρωθεί μέσα στα δύο επόμενα χρόνια, ενώ ανάλογα με την εξέλιξη που θα έχει αυτό στη Μινέρβα, ενδέχεται να επεκταθεί η χρήση του και στις άλλες χώρες του Ομίλου.