Αυτή την περίοδο το κυρίαρχο project για τις χώρες του TEAM (Tupperware Europe Africa Middle East) είναι το standardization των εφαρμογών, σύμφωνα με πληροφορίες του netfax.

Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο project που απαιτεί τη συνεργασία περίπου 30 units,  τα περισσότερα εκ των οποίων λειτουργούν πολλά χρόνια, έχοντας μια αρκετά μεγάλη βάση εγκατεστημένων εφαρμογών το καθένα. Μέσα σε αυτό το κεντρικό project  εντάσσονται αρκετά μικρότερα τα οποία υλοποιούνται. Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2016, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση στο ελληνικό εργοστάσιο της Tupperware ενός συστήματος WMS, το οποίο αποτελεί module του υπάρχοντος ERP (JDE).  Κύριοι στόχοι της υλοποίησης  ήταν η χρήση κοινών εφαρμογών από τα εργοστάσια του ΤΕΑΜ, η καλύτερη και αποδοτικότερη παρακολούθηση των αποθεμάτων πανευρωπαϊκά και η διευκόλυνση του προσωπικού στην λειτουργία των αποθηκών. Όπως δήλωσε στο netfax ο Τάσος Διακός, IT Manager της Tupperware Hellas “οι δυο πρώτοι στόχοι ικανοποιήθηκαν απόλυτα, η λειτουργική βελτίωση έχει υπάρξει ίσως όχι στον βαθμό που θα θέλαμε, αλλά βελτιώνεται με την εξοικείωση του προσωπικού στο νέο περιβάλλον.  Κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν η επικοινωνία με τις υπάρχουσες εφαρμογές, οι χωροταξικές διαφορές με τα αλλά εργοστάσια ε, η εγκατάσταση και η εξοικείωση των χρηστών».