Με κεντρικό μήνυμα "Plug yourself into the high-tech market" περισσότεροι από 160 επιστήμονες -φοιτητές, απόφοιτοι, ερευνητές, νέα στελέχη επιχειρήσεων- τεχνολογικής εξειδίκευσης έδωσαν το παρόν στο Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής στο Μαρούσι, για την 3η στη σειρά Ημέρα Καριέρας που διοργάνωσε το Corallia την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βιογραφικά σημειώματα που αναρτήθηκαν στη βάση δεδομένων κατά το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη φετινή διοργάνωση της Ημέρας Καριέρας ξεπέρασαν τα 140, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 500 συναντήσεις υποψηφίων με στελέχη εταιρειών στο cafe d’innovation του Κέντρου Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής.

Ένα από τα καίρια συμπεράσματα της εκδήλωσης, που μετάφεραν τόσο οι υποψήφιοι όσο και στελέχη εταιρειών και προέκυψε από τη μεταξύ τους διεπαφή καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, αφορούσε στην ανάγκη διασύνδεσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με την ελληνική βιομηχανία και στους τρόπους ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικής ελκυστικότητας για τους ταλαντούχους Έλληνες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.