Στα επίπεδα των 20,2 δις. δολ. ανήλθαν οι πωλήσεις της ΙΒΜ το β’ τριμήνου του 2016, μέγεθος μειωμένο κατά 3% ετησίως.

Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,61 δις., μειωμένα κατά 27%. Σε θετικά επίπεδα κινήθηκαν τα έσοδα που προήλθαν από τους τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος της ΙΒΜ (cloud, analytics, engagement), καθώς εμφανίζονται αυξημένα κατά 12%. Σε επίπεδο απόδοσης των μεμονωμένων επιχειρηματικών τομέων, με εξαίρεση αυτόν των Cognitive λύσεων (περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού, καθώς επίσης και εφαρμογές επεξεργασίας συναλλαγών) που σημείωσε πωλήσεις 4,7 δις., αυξημένες κατά 3,5%, τα υπόλοιπα (Global Business Services, Technology Services & Cloud Platforms, Systems, Global Financing) κινήθηκαν με ρυθμούς πτωτικούς σε σχέση με πέρυσι.