Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του EMEA Server Tracker της IDC, τα έσοδα της αγοράς server στην περιοχή EMEA άγγιξαν τα 2.8 δις. δολ., το α’ τρίμηνο του 2013, μειωμένα κατά 10,5%. Σε ευρώ, τα έσοδα διαμορφώνονται στα 2,1 δις., μειωμένα κατά 11,1%. Οι παραγγελίες διαμορφώθηκαν στις 520.000, με πιο υποτονική μείωση της τάξης του 5,7%.

Το α’ τρίμηνο του 2013 ήταν το έκτο κατά σειρά τρίμηνο από το δ’ τρίμηνο του 2011 με ετήσια μείωση εσόδων στην περιοχή, μετά από μία περίοδο ανάπτυξη και αύξησης μεταξύ 2010 και 2011, οπότε και οι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί ξεκίνησαν εκ νέου τις επενδύσεις σε υποδομές, οι οποίες είχαν καθυστερήσει κατά την διάρκεια της κρίσης του 2009. Τα έσοδα των x86 μειώθηκαν κατά 1,5% ετησίως, ενώ οι non-x86 μειώθηκαν κατά 34,8%.

Οι πωλήσεις των πρώτων αντιπροσωπεύουν το 80,4% των συνολικών πωλήσεων servers στην περιοχή για πρώτη φορά, επιβεβαιώνοντας την μη-αναστρέψιμη κυριαρχία των προτύπων τεχνολογιών του κλάδου. Οι volume servers παρουσίασαν μείωση της τάξης του 3,4%, ενώ οι midrange και οι high-end μειώθηκαν κατά 14,6 και 33,3% αντίστοιχα. Και ενώ το τρίμηνο αυτό ήταν το έκτο κατά σειρά με μειώσεις στους volume και midrange servers, και το έβδομο για τους high-end, οι μειώσεις στον τομέα των volume ήταν μονοψήφιες.

Η τάση αυτή σηματοδοτεί το γεγονός ότι οι οργανισμοί επιλέγουν πλέον χαμηλότερης τιμής servers, συνέπεια τόσο της μετάβασης στους x86 όσο και της μείωσης της συνολικής ζήτησης. Το μερίδιο αγοράς των x86 άγγιξε το 80%, με μικρές ετήσιες μειώσεις του 1,5% συνολικά στην περιοχή EMEA και με μικρή αύξηση στα ετήσια έσοδα της τάξης του 3,7% στη Μέση Ανατολή και Αφρική.

Τα έσοδα των non-x86 μειώθηκαν σε όλες τις υπο-περιοχές, με μέση μείωση 34,8%. Το μερίδιο αγοράς των legacy CPUs μειώθηκε, με τους EPIC, RISC, και CISC να μειώνονται κατά 48.9%, 44.6%, και 11.1% αντίστοιχα. Αναφορικά με τους κατασκευαστές, στην πρώτη θέση βρέθηκε η HP, παρά την ετήσια μείωση εσόδων του 13,5%, κυρίως λόγω της μειωμένης ζήτησης για x86-based Proliant servers.

Ακολουθεί η IBM με μερίδιο αγοράς 22,2% και έσοδα μειωμένα κατά 23,5%, και η Dell, η οποία ήταν και η μοναδική από τους πέντε κορυφαίους κατασκευαστές που παρουσίασε αύξηση εσόδων, πωλήσεις αυξημένες κατά 12,6% και μερίδιο αγοράς αυξημένο κατά 3,5%. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Fujitsu με ήπια μείωση του 0,5% και αύξηση μεριδίου αγοράς 0,7% και η Oralce με μειωμένα κατά 32,1% έσοδα.

Top 5 κατασκευαστών servers, Έσοδα, περιοχή EMEA, α’ τρίμηνο 2013
Κατασκευαστής Έσοδα α’ τρίμηνο 2013 Μερίδιο αγοράς α’ τρίμηνο 2013 Έσοδα α’ τρίμηνο 2012 Μερίδιο αγοράς α’ τρίμηνο 2012 Διαφορά
HP $1,032.7 36.9% $1,193.3 38.2% -13.5%
IBM $628.2 22.4% $820.8 26.3% -23.5%
Dell $491.4 17.5% $436.6 14.0% 12.6%
Fujitsu $181.6 6.5% $182.4 5.8% -0.5%
Oracle $154.1 5.5% $227.0 7.3% -32.1%
Άλλοι $312.2 11.1% $266.8 8.5% 17.0%
Σύνολο αγοράς $2,800.0 100.0% $3,126.9 100.0% -10.5%