Τα λειτουργικά απομειωμένα κέρδη της IBM το γ’ τρίμηνο του 2015 από συνεχιζόμενες λειτουργίες διαμορφώθηκαν στα 3,34 δολ./μετοχή, μειωμένα ετησίως κατά 9%, ενώ τα λειτουργικά καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 3,3 δις., μειωμένα κατά 11%.

Τα συνολικά έσοδα του τριμήνου από συνεχιζόμενες λειτουργίες μειώθηκαν κατά 14% στα 19,3 δις. δολ. Για το 2015 συνολικά, η IBM αναμένει ότι τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή να κυμανθούν από 14,75-15,75 δολ., ενώ αναμένει να παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες οι ελεύθερες ταμειακές ροές. Τα έσοδα της εταιρείας από τις λεγόμενες «στρατηγικές πρωτοβουλίες» – cloud, analytics και engagement – για το εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 17% ετησίως, με τα έσοδα από cloud να αυξάνονται περισσότερο από 45%.

Τα έσοδα από mobile δραστηριότητες για την ίδια περίοδο υπερ-τετραπλασιάστηκαν, με αυτά από δραστηριότητες ασφάλειας να αυξάνονται κατά 6% και από social κατά 32%. Γεωγραφικά, τα έσοδα που προέρχονται από την περιοχή Ευρώπη/Μέση Ανατολή/Αφρική μειώθηκαν κατά 16% στα 6,1 δις. ενώ αυτά από τις Η.Π.Α. κατά 10% στα 9,1 δις. Στην περιοχή Ασίας/Ειρηνικού τα έσοδα μειώθηκαν κατά 19% στα 4,1 δις., ενώ αυτά από Βραζιλία/Ρωσία/Ινδία/Κίνα μειώθηκαν κατά 30%. Τα έσοδα από τον κλάδο του λογισμικού μειώθηκαν κατά 10% στα 5,1 δις. ετησίως, ενώ αυτά του τμήματος Hardware ανήλθαν στο 1,5 δις., μειωμένα κτά 39%.