Οι πωλήσεις της Microland ανήλθαν για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2008 σε 48,07 εκατ. ευρώ έναντι 60,47 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007.

Η διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει ότι η κήρυξη πτώχευσης της Altec Telecoms επηρέασε τα μεγέθη της Microland και αναζητάει την πλέον πρόσφορη λύση, με γνώμονα το συμφέρον της επιχείρησης. “Ωστόσο η προσπάθεια αυτή γίνεται μέσα σε ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο διεθνές κλίμα που πλήττει τις επιχειρήσεις λιανικής”.

Παράλληλα, η διοίκηση της Microland προχώρησε σε απομείωση ύψους 7 εκατ. ευρώ στοιχείων του ενεργητικού της, που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την Altec Telecoms.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Microland το εννιάμηνο του 2008 ήταν αρνητικά και διαμορφώθηκαν σε 11,45 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,24 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν αρνητικά και ανήλθαν σε 13,33 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,82 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ήταν και αυτά αρνητικά και ανήλθαν στα 13,23 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,33 εκατ. ευρώ.