Σύμφωνα με την έρευνα, το 2011 η ελληνική αγορά πληροφορικής διαμορφώθηκε στα 2,7 δις. δολάρια, παρουσιάζοντας πτώση της τάξεως του 16,6%.

Σε ευρώ η αγορά άγγιξε τα 1,94 δις. Οι δαπάνες για υπηρεσίες IT μειώθηκαν κατά 8,2% από τον προηγούμενο χρόνο και διαμορφώθηκαν στα 614,2 εκατ. δολάρια. Οι σημαντικότεροι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών ήταν η IBM, η Uni Systems, η Accenture, η Singular Logic και η Intrasoft International. Η αγορά license and maintenance (L&M) παρουσίασε επίσης μείωση του 8,1%, με τους σημαντικότερους παρόχους την Microsoft, την SAP και την IBM. Η συνολική αγορά hardware μειώθηκε κατά 20,7%, κυρίως λόγω της επέκτασης του κύκλου ζωής των συσκευών και την αναζήτησης χαμηλότερων τιμών. Η IDC αναμένει πως η αγορά του 2012 θα κλείσει με μείωση 13%, αγγίζοντας τα 2,35 δις. δολάρια, με περαιτέρω μείωση το 2013, ενώ το 2014 αναμένεται να είναι η πρώτη χρονιά που θα υπάρξει ανάπτυξη.