Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Forrester για τις αγορές της τεχνολογίας και των επικοινωνιών (information and communications technology - ICT), καθώς η οικονομική κρίση όλο και βαθαίνει, οι προβλέψεις για τις πωλήσεις στον τομέα του IT, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φαίνονται απογοητευτικές, για το 2012 και το 2013.

Στην Ευρώπη αναμένεται ανάπτυξη 1,2%, σε ευρώ, στις πωλήσεις ICT το 2012, μειώνοντας το μερίδιο της Ευρώπης σε μικρότερο ποσοστό από αυτό της Αμερικής και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Όσον αφορά τις μετρήσεις σε δολάρια, η αγορά του ITC στην Ευρώπη θα συρρικνωθεί σχεδόν 6%, ενώ οι ΗΠΑ και η περιοχή Ασία-Ειρηνικός θα αναπτυχθούν περισσότερο του 6%. Το ποσοστό του 1,2% της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή αγορά του ICT θα αντικατοπτριστεί και σε όλες τις τεχνολογικές κατηγορίες εκτός του IT outsourcing και της συντήρησης του hardware αλλά και στις συμβουλευτικές και τις υπηρεσίες integration, που θα παρουσιάσουν αύξηση 3,3% και 2,8% αντίστοιχα. Η αγορά του software θα έχει επίσης μία ελαφριά αύξηση του 1,7%, όπως και οι τηλεπικοινωνίες με 0,9%.

Ο εξοπλισμός επικοινωνιών, ωστόσο, θα παρουσιάσει πτώση της τάξης του 1,7%. Οι προβλέπεις για το 2013 είναι πιο αισιόδοξες αφού στην αγορά του software αναμένεται αύξηση 5,5% και 3,4% στο IT outsourcing, ενώ ο εξοπλισμός υπολογιστών και επικοινωνιών θα έχουν 3,9 και 2% αύξηση αντίστοιχα. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι, με τις τωρινές συνθήκες, οι CIOs σε χώρες όπως η Γερμανία, θα περιορίσουν τις αγορές τεχνολογικών αγαθών και υπηρεσιών το 2012, ενώ σε Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία θα υπάρξουν μεγάλες περικοπές δαπανών. Παρόλα αυτά, για να υπάρξει ανταγωνισμός, μελλοντικά, οι CIOs πρέπει να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τις δαπάνες σε άλλους τομείς και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για νέες επενδύσεις στις τεχνολογίες mobility, smart computing και cloud.