Υπεγράφη χθες από τον Υπουργό Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου υπουργική απόφαση με την οποία εκχωρείται το 4% των μετοχών του ΟΤΕ στο ΙΚΑ. Έτσι, το ποσοστό του Δημοσίου που ελέγχει άμεσα τον ΟΤΕ μειώνεται από 25% σε 21%.

Η παραχώρηση θα επιτρέψει στον ΟΤΕ να αντιλογήσει έκτακτα κέρδη 200,4 εκατ. ευρώ μέσα στο 2009 με βάση το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στο Χρηματιστήριο. Η Διοίκηση του Οργανισμού θα αξιοποιήσει τα έσοδα αυτά για τη δημιουργία αποθεματικών για έκτακτες ανάγκες τόσο της εθελουσίας εξόδου των 630 όσο και για τις οφειλές των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας.