Μειώσεις των τελών τερματισμού σε κινητά δίκτυα μέχρι και 52% για τα επόμενα 2 χρόνια θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2009, όπως προβλέπεται στο νέο Σχέδιο Μέτρων για την Αγορά Τερματισμού Κλήσεων σε Κινητά Δίκτυα (Αγορά 7) που υιοθέτησε με απόφασή της η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Μέτρων, ως πάροχοι με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά, ορίζονται οι εταιρείες Cosmote, Vodafone και Wind. Oι ρυθμιστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους συγκεκριμένους παρόχους είναι η τιμολόγηση με βάση το κόστος, η παροχή Διασύνδεσης και πρόσβασης και η αποφυγή συμπεριφορών διακριτικής μεταχείρισης.

Όσον αφορά στις μειώσεις των τελών τερματισμού, η τελική τιμή στόχος για όλες τις εταιρείες είναι τα 4,95 ευρωλεπτά την 1η Ιανουαρίου 2011. Διευκρινίζεται ότι το τέλος τερματισμού σε κινητά δίκτυα είναι η χονδρική τιμή που πληρώνει ένας πάροχος κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας σε έναν πάροχο κινητής τηλεφωνίας για τον τερματισμό κλήσεων στους συνδρομητές του δεύτερου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΤΤ κοινοποίησε το Σχέδιο Μέτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2008, ενώ παράλληλα, κατά το διάστημα 4/7/2008 – 4/8/2008 διεξήγαγε σχετική Δημόσια Διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.