Το Υπουργείο Εσωτερικών καταβάλλει προσπάθεια για τη μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών του δημοσίου, με βασικό μοχλό το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης "Συζευξις", το οποίο έχει σχεδιάσει και προωθήσει σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, που υπέγραψε σχετική εγκύκλιο για τη “Μείωση των Τηλεπικοινωνιακών Δαπανών του Δημοσίου”, αναφέρει ότι το Εθνικό Δίκτυο “Συζευξις” σε δύο μήνες θα αριθμεί άνω των 4.600 Φορέων-Κόμβων και μέχρι το 2015 θα καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των φορέων του Δημοσίου, με νέες προηγμένες τηλεματικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Το υπουργείο Εσωτερικών, στοχεύει στη μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών, για τους ενταγμένους στο δίκτυο φορείς, κατά 30% περίπου για το 2009, σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά, μία μείωση που είναι εφικτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν μέχρι σήμερα.

Όπως σημειώνεται παρότι μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο “Συζευξις” πάνω από 4000 Φορείς – Κόμβοι, δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς, είτε δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι διατιθέμενες υπηρεσίες του έργου, είτε οι Φορείς, ενώ χρησιμοποιούν το “Συζευξις”, εξακολουθούν να δαπανούν οικονομικούς πόρους και για παροχή τηλεφωνίας μέσω παλαιών τηλεπικοινωνιακών γραμμών και υπηρεσιών internet από τρίτους.