Ο ΟΤΕ προσφέρει τα προγράμματα ΟΤΕ 120 και ΟΤΕ 240 για αστικές και υπεραστικές κλήσεις προς όλα τα σταθερά τηλέφωνα και όχι μόνο τηλέφωνα του δικτύου του, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Επίσης, ο ΟΤΕ μείωσε μέχρι και 8% τις τιμές της υπηρεσίας  OTE Mobile, η οποία παρέχει συγκεκριμένο χρόνο ομιλίας από σταθερό προς οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο.