Σύμφωνα με τη μελέτη 2012 Cisco Connected World Technology Report (CCWTR), το 90% των ερωτηθέντων μελών της γενιάς Y παγκοσμίως δήλωσαν ότι ελέγχουν το smartphone τους για να δουν αν έχουν νέα email, μηνύματα και νέα σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, συχνά πριν ακόμη σηκωθούν από το κρεβάτι.

Δύο στους πέντε δήλωσαν ότι αν δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα smartphone τους για να παραμείνουν συνδεδεμένοι θα ένιωθαν χαμένοι. Με βάση την έρευνα που διεξήγαγε η InsightExpress σε 1800 φοιτητές και νέους επαγγελματίες ηλικίας 18 – 30 σε 18 χώρες, η μελέτη εξετάζει πώς η γενιά Y χρησιμοποιεί το Internet και τις κινητές συσκευές. Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις δηλώνουν ότι ελέγχουν τόσο συχνά τα smartphone τους που χάνουν το μέτρημα, ενώ το ένα τρίτο ελέγχουν τα smartphone τους τουλάχιστον μία φορά κάθε 30 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 85% των γυναικών, έναντι 63% των ανδρών, διαπιστώνουν ότι συχνά νιώθουν την ανάγκη να ελέγξουν τα smartphone τους, περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν mobile εφαρμογές κυρίως για παιχνίδια και ψυχαγωγία, ωστόσο, ένας στους τέσσερις χρησιμοποιεί κυρίως mobile εφαρμογές για την εργασία. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν λιγότερες από 10 εφαρμογές smartphone τακτικά, ενώ το 40% περνά περισσότερο χρόνο συναντώντας φίλους online από ότι από κοντά.

Τέλος, ενώ δύο στους πέντε απάντησαν ότι η πολιτική της εταιρείας τους απαγορεύει να χρησιμοποιούν εταιρικές συσκευές για δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με την εργασία, τέσσερις στους πέντε είπαν ότι δεν συμμορφώνονται πάντα με αυτές τις πολιτικές, ενώ τα δύο τρίτα θεωρούν ότι οι εργοδότες δεν θα πρέπει να παρακολουθούν τις online δραστηριότητες των εργαζομένων, γιατί δεν τους αφορούν.