Οι επενδύσεις σε λογισμικό αναμένεται να είναι περιορισμένες σε όλη τη διάρκεια του 2009, ενώ μετά το πρώτο τρίμηνο του 2010, οι εταιρείες θα ξεκινήσουν να επενδύουν ξανά.

Αυτές είναι οι τελευταίες προβλέψεις της Gartner, η οποία για τρίτη φορά μειώνει τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις λογισμικού μέσα στο 2009 και πλέον εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν στα 222,6 δις δολάρια, δηλαδή 0,3% αυξημένες σε σχέση με το 2008. Το Σεπτέμβριο, η εταιρεία είχε κάνει πρόβλεψη για αύξηση των πωλήσεων κατά 9,5% και το Δεκέμβριο μείωσε αυτό το ποσοστό στο 6,6%.

Η Gartner αποδίδει τη νέα μειωμένη εκτίμηση στη χειροτέρευση των προσδοκιών από τις αναπτυσσόμενες αγορές και κυρίως την αγορά της Ανατολικής Ευρώπης.

Μεταξύ των λογισμικών, το μεγαλύτερο πλήγμα αναμένεται να δεχτούν τα λειτουργικά συστήματα, οι εφαρμογές γραφείου και το middleware, ενώ μικρή αύξηση αναμένεται στις εφαρμογές διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου, web conferencing και ασφάλειας.