Η Altec υπέγραψε την Παρασκευή σύμβαση μεταβίβασης του 70% των μετοχών που κατείχε στην Datamed Α.Ε.

Το ποσοστό μεταβιβάσθηκε στο έτερο βασικό μέτοχο της εταιρείας, κ. Ανέστη Χριστοδουλάκη, έναντι τιμήματος 770.000 Ευρώ. Η εν λόγω μεταβίβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της διοίκησης για αναδιάρθρωση του Ομίλου και επικέντρωση της δραστηριότητάς του στους πιο αποδοτικούς κλάδους της ανάπτυξης λογισμικού και της εφαρμογής ολοκληρωμένων λύσεων.