Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον αναδυόμενο τομέα του Digital Transformation μέσω από μια σειρά 11 εξειδικευμένων μαθημάτων.

Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Digital Transformation αφορά τις τρεις φάσεις (και τις αντίστοιχες δεξιότητες) που βοηθούν την σχεδίαση και υλοποίηση του Business Transformation μέσω των Ψηφιακών Τεχνολογιών: Πλήρης αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, Υβριδικότητα στην γνώση για σύνδεση της επιχειρηματικής στρατηγικής με τις τεχνολογίες και δημιουργικότητα στην ικανότητα προώθησης νέων υπηρεσιών και της αναγκαίας επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης.

Το Μεταπτυχιακό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο digital transformation σημαντικών επιχειρηματικών κλάδων όπως λιανεμπόριο, μεταποίηση, μεταφορές & εφοδιαστική αλυσίδα, τράπεζες, κ.λπ.Για την υλοποίηση του προγράμματος υπάρχουν στρατηγικές συνεργασίες με γνωστές τεχνολογικές εταιρείες (SAP, Google, SAS, κ.λπ.). Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης απευθύνεται σε εργαζόμενους (στελέχη επιχειρήσεων) και έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι διάρκειας ενός έτους.