Το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc) στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology) στην Ελλάδα ανακοίνωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (έναρξη τον Σεπτέμβριο 2017) έχουν ξεκινήσει και αφορούν στελέχη επιχειρήσεων διετούς part-time φοίτησης. Η πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 25/04/2017. Το part-time πρόγραμμα προετοιμάζει στελέχη τα οποία να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφοριακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα είναι σύγχρονο και εφάμιλλο των αντίστοιχων Προγραμμάτων των καλύτερων Πανεπιστημίων της Ευρώπης και των ΗΠΑ και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διεθνή καριέρα. Επίσης, είναι πιστοποιημένο από το EFQM (Committed to Excellence). Στο Πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές διεθνούς επιστημονικού κύρους και πλούσιας επαγγελματικής εμπειρίας ενώ Διευθυντής είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://management.aueb.gr.