Μετατέθηκε για τις 11 Ιουλίου 2011, σύμφωνα με πληροφορίες, η αποσφράγιση του διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο «Μελέτη προσδιορισμού μοντέλου δεδομένων της δράσης ΔΙΑΥΓΕΙΑ», του ΕΠ. Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 79.950 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.