Μετατέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός που αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού συμπλήρωσης και αναβάθμισης εκτυπωτικού περιβάλλοντος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) που ήταν προγραμματισμένος για τις 23 Φεβρουαρίου.

Νέα ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 9 Απριλίου 2010. Η εν λόγω αναβάθμιση αυτή έχει στόχο: Τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους φορείς, τη συμπλήρωση του εκτυπωτικού περιβάλλοντος ώστε να ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερο όγκο εργασίας καθώς και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κοπτικού–εμφακελλωτικού συγκροτήματος. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να διαμορφώσει το υπάρχον παραγωγικό Ενιαίο εκτυπωτικό περιβάλλον ώστε:

α) Να ενσωματώσει τους νέους εκτυπωτές και να μπορεί να γίνει η διαχείριση τόσο των νέων εκτυπωτών όσο και των 2 υφιστάμενων Nipson από το Λογισμικό,

β) Να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του Ενιαίου εκτυπωτικού περιβάλλοντος (Το περιβάλλον θα πρέπει να είναι ενεργό και παραγωγικό καθ’ όλη τη διαδικασία εγκατάστασης και των test. Θα είναι ανενεργό μόνο κατά την φάση μετάπτωσης διάρκειας μιας ώρας),

γ) Ζητούμενο αποτελεί η ενοποίηση του όλου περιβάλλοντος εκτυπώσεων ώστε η λειτουργία του συγκροτήματος εκτυπωτών να είναι ενιαία σε IPDS mode και

δ) Η λύση θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία του καινούριου συστήματος παράλληλα με το παλιό και την δυνατότητα σταδιακής μετατροπής όλων των παλιών εφαρμογών ώστε να προσαρμοστούν στο καινούριο software.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 714.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.