O Eddy Κλωνάρης, IT Manager της Raxevsky S.A., μιλάει στο netweek για το ρόλο του σύγχρονου Διευθυντή Πληροφορικής και την πρόκληση να μετατρέπει τις ανάγκες της επιχείρησης σε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις.

Ο Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά στο business κομμάτι χωρίς, όμως, να εγκαταλείπει τις τεχνολογικές εξελίξεις του IT. Ενα τέτοιο trend είναι το cloud, το οποίο αποδεσμεύει εν μέρει τους Διευθυντές Πληροφορικής, από τις κλασικές εργασίες τους, όπως είναι η ενασχόληση με τους servers, παρέχοντας τελικές λύσεις στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης.

Η εποχή της κρίσης έχει επηρεάσει αναπόφευκτα και τη Διεύθυνση Πληροφορικής, κάτι που αντικατοπτρίζεται στις περικοπές που κάνουμε ως τμήμα στην προμήθεια του εξοπλισμού. Ετσι, ενώ παλιότερα υπήρχε η δυνατότητα αντικατάστασης μηχανημάτων ή και η ριζική αλλαγή της υποδομής κάθε τρία χρόνια, σήμερα αυτό το διάστημα έχει αυξηθεί κατά δύο χρόνια – στα πέντε χρόνια ή παραπάνω. Επιπλέον, τα προς υλοποίηση projects επιλέγονται κυρίως με γνώμονα το κόστος, αλλά και το διάστημα απόσβεσης της επένδυσης (ROI).

Για την εταιρεία Raxevsky η Πληροφορική συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής και στην προώθηση της καινοτομίας. Ανάμεσα στα τελευταία projects που υλοποιήσαμε πρόσφατα περιλαμβάνεται η μετάβαση σε νέο ERP, η δημιουργία ενός από τα καλύτερα e-shops στην Ελλάδα και η διασύνδεση των δύο συστημάτων, ώστε ο τελικός πελάτης να απολαμβάνει ενιαία αγοραστική εμπειρία, είτε online είτε σε ένα από τα 55 σημεία πώλησης, κάνοντας χρήση των κερδισμένων πόντων του κ.λπ. Τέλος, λόγω των συνεργατών franchise, η λύση της πλατφόρμας B2C θα έπρεπε να ικανοποιεί και την επιχειρησιακή στρατηγική για εξωστρέφεια, αλλά και τον συνεργάτη. Ετσι σχεδιάστηκε μια λύση win-win και για τις δύο πλευρές.

Εξωστρέφεια και Internet
Ο σκοπός της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι να παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και στοχευμένης πληροφόρησης σε όλο τον οργανισμό, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό προβληματικών διαδικασιών, αλλά και την πρόταση επίλυσής τους σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα. Οι τρόποι για να επιτευχθεί το παραπάνω ποικίλουν ανάλογα με το αντικείμενο της επιχείρησης. H Raxevsky έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό τη μείωση των εξόδων της και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της, έχοντας επεξεργαστεί τις πληροφορίες που παρέχονται από το ERP, το CRM, το e-shop κ.λπ.

Οι τομείς της Πληροφορικής που πρέπει να επενδύει μια επιχείρηση διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενό της, σίγουρα, όμως, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να επενδύσει στην εξωστρέφεια και στη χρήση των τεχνολογιών που παρέχει το Internet (e-commerce, social media,κ.α.).
Στα μελλοντικά επενδυτικά σχέδια της Raxevsky περιλαμβάνεται η πιλοτική υλοποίηση RFID στις κεντρικές αποθήκες της, η υιοθέτηση του e-invoicing, η δημιουργία εφαρμογής για τη λιανική σε iPad και η μεταφορά των υποδομών στο cloud, το οποίο αρχίζει δειλά μεν, αλλά σταθερά, να ωριμάζει σαν τεχνολογία.

Σήμερα, με την κατάσταση που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση, έχουν δημιουργηθεί προκλήσεις και προβληματισμοί για τον Διευθυντή Πληροφορικής, που έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση έργων με μειωμένο budget ή και μειωμένο προσωπικό, αλλά με την ίδια ή και με υψηλότερη ποιότητα εξυπηρέτησης. Αλλά και με την επιλογή λειτουργιών που θα δώσουν πραγματικό όφελος στην εταιρεία, την πρότασή τους προς υλοποίηση και τέλος τη δικαιολόγηση των προτάσεών του με απτά στοιχεία. Ειδικά για τον κλάδο των λιανικών πωλήσεων, οι προκλήσεις έχουν να κάνουν με την αύξηση του όγκου των πωλήσεων και την εξεύρεση εναλλακτικών καναλιών διάθεσης των προϊόντων. Προς την κατεύθυνση αυτή κινηθήκαμε με τη δημιουργία του e-shop και την προσπάθεια ενίσχυσης των εξαγωγών.