Η Μαράκ ξεκίνησε τη διάθεση στην Ελληνική και Βαλκανική αγορά πρωτοποριακών συστημάτων του καναδικού οίκου Corinex που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων έως και 200Mbps σε φυσικό επίπεδο μέσω των γραμμών μέσης και χαμηλής τάσης, καθώς επίσης και μέσω ομοαξονικού καλωδίου TV.

Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί ευρύτατα σε περιπτώσεις δημιουργίας δικτύου  δεδομένων χωρίς να απαιτείται πλέον η κατασκευή δομημένης καλωδίωσης. Σε  τοπικό δίκτυο LAN η κεντρική μονάδα μπορεί να υποστηρίξει έως και 96 θέσεις εργασίας τόσο μέσω μονοφασικής όσο και τριφασικής παροχής ρεύματος. Τα συστήματα αυτά είναι ιδανικά για ευρυζωνικές εφαρμογές σε περιβάλλον οικίας ή γραφείου (αποφεύγοντας έτσι τόσο την πρόσθετη ειδική καλωδίωση όσο και την εσωτερική ασύρματη επικοινωνία), όπως η διανομή σήματος DSL σε διάφορα σημεία, IPTV, κλπ. Η Μαράκ έχει μέχρι σήμερα διαθέσει μεγάλο αριθμό τέτοιων συστημάτων της Corinex  σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όπως ο ΟΤΕ, η Romtelecom κ.ά., καθώς και στην ευρύτερη αγορά ιδιωτών, επιχειρήσεων και διαφόρων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.