Στο πλαίσιο της ολιστικής ψηφιοποίησης των λειτουργιών της, με ιδιαίτερες καινοτομίες και εφαρμογές ειδικότερα στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων, η Interamerican αξιοποιεί την ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έχει θέσει σε χρήση το «e-survey», που αρχικά λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2013 ως stand alone εφαρμογή σύνταξης ψηφιακής πραγματογνωμοσύνης από τα συνεργαζόμενα συνεργεία. Τον Ιούλιο του 2014, ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα του OnE (Operations ‘n’ Excellence: ενιαίο σύστημα λογισμικού για τη διαχείριση των γενικών ασφαλίσεων και της βοήθειας) και έκτοτε, λειτουργεί ως το μοναδικό εργαλείο καταγραφής εκτίμησης ζημιάς. Με τη χρήση του «e-survey», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία έχει ελαχιστοποιήσει με τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τα παράπονα για αποζημιώσεις στον κλάδο, αντιστοιχίζοντας έναν παραπονούμενο ανά 1.398 αποζημιώσεις.