Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών χρειάζεται, πλέον, να επιταχύνει τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υψηλές ανάγκες των καταναλωτών.

Σύμφωνα με έρευνα των IDC-Amdocs, η ψηφιακή μετάβαση των Τηλεπικοινωνιών, παγκοσμίως, θα απαιτήσει, τουλάχιστον, άλλη μια πενταετία. Αυτό εκτιμούν ένα στα δύο κορυφαία διοικητικά στελέχη (C-level) εταιρειών Τηλεπικοινωνίας, διεθνώς. Μάλιστα, το 64% παραδέχεται ότι ο ρυθμός αυτός δεν είναι αρκετά γρήγορος, προβλέποντας ότι ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών θα μείνει πίσω σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας. Η έρευνα διαπιστώνει ότι το 46% των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών δεν έχει θέσει ακόμη σε εφαρμογή μια σαφή και πλήρη ψηφιακή στρατηγική. Για παράδειγμα, το 79% της βιομηχανίας των Τηλεπικοινωνιών εφαρμόζει ακόμη και σήμερα αποσπασματικές ενέργειες, που δεν ευθυγραμμίζονται με ένα συνολικό πλάνο ψηφιακής στρατηγικής. Επιπλέον, ενώ το 89% αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας θέσης Chief Digital Officer, προκειμένου να ηγηθεί αυτής της στρατηγικής, μόνο το 28% έχει, ήδη, δημιουργήσει αντίστοιχη θέση εργασίας.