Με αυξημένα καθαρά κέρδη, σταθερά ισχυρή ρευστότητα και μικρή μείωση των εσόδων διαμορφώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Entersoft για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Αναλυτικότερα, ο Κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 4,069 εκατ. ευρώ από 4,224 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 3,7%. Τα Κέρδη Προ Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 897 χιλ. ευρώ από 962 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 6,7%. Τα Κέρδη Μετά Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 718 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο της τάξης του 20%.

Ο Κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 3,544 εκατ. ευρώ από 3,795 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 6,6% Τα Κέρδη Προ Φόρων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 798 χιλ. ευρώ από 955 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 16,4%.