Ο Νίκος Δράκος, Research Director της Gartner, αναλύει τα επιχειρηματικά οφέλη του social software και εξηγεί πως οι web εφαρμογές επιδρούν στην εταιρική πραγματικότητα.

Net Week: Πως οι web εφαρμογές πρόκειται να αλλάξουν τον τρόπο που οι εταιρείες συνεργάζονται;

Νίκος Δράκος: Σε πρώτο επίπεδο είναι η ευκολία και η πανταχού παρουσία. Αυτό οφείλεται στο ότι μπορεί κάποιος να διαθέτει τις εφαρμογές ακόμα και σε ένα περιβάλλον που δεν του ανήκει και δεν ελέγχει. Και επίσης, μπορεί να τις διαχειριστεί με μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τις παραδοσιακές εφαρμογές. Έτσι εισέρχεται και ο παράγων ταχύτητα.

Ωστόσο, αξίζει κάποιος να δει τον τρόπο που οι web εφαρμογές λειτουργούν σήμερα στο κοινό internet. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό δεν είναι τόσο η τεχνολογία, αλλά οι τρόποι που έχουν βρεθεί για να είναι εφικτή η συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικές διαδικτυακές κοινότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι τρόποι που υποστηρίζεται το «τοπίο» της συνεργασίας. Εκεί όπου υπάρχουν υπηρεσίες και οργανισμοί, όπως η Wikipedia ή άλλες τοποθεσίες, όπου το προϊόν διατίθεται σε μεγάλο ποσοστό από την συνεισφορά των χρηστών.

Αν κάποιος θέλει να εξετάσει τον τρόπο που τέτοιου είδους εφαρμογές θα αλλάξουν τα δεδομένα της συνεργασίας των εταιρειών πρέπει να ξεκινήσει με έναν από τους πιθανότερους τρόπους που μπορεί αυτό να γίνει. Το να είναι σε θέση κάποιος να διευρύνει αυτή τη μεγάλη κλίμακα συνεργασίας. Για παράδειγμα, σε μια εταιρεία ή επιχείρηση μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που διαχειρίζονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και ο τρόπος που καινοτομούν. Μπορεί να αρχίσουν να βασίζονται σε εξωτερικές πηγές.

Επιπρόσθετα μπορεί να επέλθει αλλαγή και στον τρόπου που γίνεται η υποστήριξη των πελατών. Παραδοσιακά, υπήρχε ένα μεγάλο call center. Σήμερα, λίγο ως πολύ, κάθε τεχνολογική εταιρεία ενθαρρύνει τους πελάτες να αλληλοϋποστηρίζονται, με αποτέλεσμα η υποστήριξη να βελτιώνεται, ενώ το κόστος για την ίδια την εταιρεία να μειώνεται.

Επιπτώσεις υπάρχουν και στον τρόπο που γίνεται η ανάπτυξη προϊόντων. Η μεγάλης κλίμακας συνεργασία αλλάζει τον τρόπο που, όχι μόνο υποστηρίζονται νέες ιδέες για προϊόντα, αλλά και πως αυτές εξαρχής δημιουργούνται. Το open source αφορά ακριβώς αυτό. Δεν θα ήταν εφικτό να υπάρχει τόσο μεγάλης κλίμακας συνεργασία χωρίς web εφαρμογές. Σημαντικό στοιχείο είναι και η ενδοεταιρική συνεργασία, δηλαδή το πως οι εργαζόμενοι συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πολύτιμες πληροφορίες.

Net Week: Ποια είναι η συνεισφορά του social software στην επιχειρηματική αξία;

Νίκος Δράκος: Υπάρχουν πολλές οπτικές για το συγκεκριμένο θέμα. Η μία είναι αυτή που προανέφερα. Μπορεί κάποιος να δει πολλές εταιρικές διαδικασίες, όπως marketing, υποστήριξη, R&D, στις οποίες υπάρχουν πράγματα που μπορούν να αυτοματοποιηθούν για τους παραδοσιακούς λόγους. Ακόμα όμως, και αν υπάρχει αυτοματοποίηση και πολλές επίσημες δραστηριότητες, αυτά που μπορεί να πάνε στραβά δεν είναι αμελητέα και υπάρχουν και αρκετά που θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά.

Εκεί έγκειται και η δυνατότητα των ανθρώπων να βρουν κάποιον που μπορεί να έχει μια καλύτερη ιδέα για να διορθώσει κάτι, να γίνει κάτι με καλύτερο τρόπο ή πώς να προωθήσουν μια νέα ιδέα. Τέτοιες ενέργειες μπορεί το social software να υποστηρίξει. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες συνεισφοράς: Η πρώτη αφορά την συνδεσιμότητα και την ικανότητα να βρίσκεις κάποιος αυτό που χρειάζεται ταχύτερα. Αφού τα προφίλ των ατόμων παρέχουν πληροφορίες για τις συζητήσεις τους και τα ενδιαφέροντα τους, όταν προκύπτει ένα πρόβλημα με αυτά τα δεδομένα μπορεί να αναζητηθεί βοήθεια.

Υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο που το social software μπορεί να προσφέρει επιχειρηματική αξία. Επειδή πολλές από τις ανεπίσημες αλληλεπιδράσεις που σήμερα χάνονται, λόγω του ότι γίνονται με e-mail και δεν είναι οργανωμένες, στο περιβάλλον του social software αποθηκεύονται και διατηρούνται. Αυτόματα το συγκεκριμένο υλικό γίνεται μια πηγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους και με ευεργετικά αποτελέσματα.