Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011, η ημερίδα “Symantec Virtualization Roadshow” που διοργάνωσαν η Accutech και η Symantec Hellas σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Την ημερίδα, που στόχο είχε να αναδείξει τα τεχνολογικά και χρηματοοικονομικά οφέλη που μπορούν να παράσχουν η Accutech και η Symantec σε κάθε οργανισμό, παρακολούθησαν υψηλόβαθμα στελέχη από τον Χρηματοοικονομικό, Ασφαλιστικό, Τηλεπικοινωνιακό και Δημόσιο τομέα, τα οποία και ενημερώθηκαν μέσω πληθώρας παρουσιάσεων και πιλοτικών εφαρμογών σε πραγματικά και λειτουργικά περιβάλλοντα, για τις ολοκληρωμένες λύσεις της Symantec στην βελτιστοποίηση της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας και  της απόδοσης εικονικών (virtual) συστημάτων και υποδομών.

Η Accutech Πληροφορική ΕΠΕ, είναι εταιρεία παροχής λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής με κύριο αντικείμενο, τον σχεδιασμό, την  υλοποίηση και την υποστήριξη σύγχρονων υποδομών πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και τη συνεχή λειτουργία των συστημάτων, εφαρμογών και δεδομένων, τα οποία και συμβάλουν στην επιχειρησιακή βιωσιμότητα και συνέχεια (business continuity).