Κερδοφόρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης (1/7/2015-30/6/2016) της CPI, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις, που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Σε επίπεδο 12μήνου τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 83 χιλ. έναντι κερδών € 28 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Επίσης, η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς ανήλθε σε € 635 χιλ. έναντι € 903 χιλ. σε σχέση με την  προηγούμενη χρονιά.  Τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν μείωση 5% και διαμορφώθηκαν σε € 13,83 εκατ. έναντι € 14,57 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με τη συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων να συνεχίζει να είναι στα επίπεδα του 32%. H μικτή κερδοφορία της εταιρείας υπέστη μείωση 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και διαμορφώθηκε σε € 3,02 εκατ. Τέλος συνεχίζεται η περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος), ο οποίος σε επίπεδο 12μήνου έχει μειωθεί σε ποσοστό 26% καθώς διαμορφώθηκε σε € 1,82 εκατ. έναντι € 2,46 εκατ. στις 30/6/2015.