Τα συνολικά έσοδα της Forthnet το γ' τρίμηνο του 2008 ξεπέρασαν τα 36,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 25,8%, κυρίως -όπως υποστηρίζει η διοίκηση της εταιρείας- λόγω της αυξημένης συνδρομητικής βάσης των LLU πελατών.

Ενδεικτικά για την υπηρεσία Forthnet 2play, το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη γι’ αυτήν την περίοδο, ήταν της τάξεως των 40,3 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Η Forthnet κατάφερε να παρουσιάσει θετικό EBITDA ύψους 878 χιλ. ευρώ, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις και προβλέψεις. Η εταιρεία απέκτησε 26,1 χιλ. νέους συνδρομητές LLU, προσελκύοντας στο δίκτυό της το 32% των νέων ενεργοποιήσεων ΑΠΤΒ.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, εξυπηρετούσε 172 χιλ. συνδρομητές στο δίκτυό της, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου, προβλέπει ότι το πλήθος των συνδρομητών της θα έχει ξεπεράσει τις 196 χιλ.

Συνολικά, οι broadband συνδρομητές της Forthnet αυξήθηκαν κατά 19.770 και στο τέλος Σεπτεμβρίου ανέρχονταν σε 250.480.

Όσον αφορά στην nova, το γ’ τρίμηνο του 2008 η πελατειακή βάση της  αυξήθηκε κατά 4,5% και έφτασε τους 359.579 πελάτες.

Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 47,3 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ξεπέρασε τα 10 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας περιθώριο της τάξεως του 21,31%. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η nova ενοποιείται στον όμιλο Forthnet.