Στο πλαίσιο της εκδήλωσης SAP Cloud Day που έλαβε χώρα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο, είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Carlos Diaz, Innovation Director South Europe Cloud, Mobility, D&T, LoB της SAP.

netweek: Τι σημαίνει για εσάς το cloud;

Carlos Diaz: Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον όπου παρουσιάζονται αυξημένες ανάγκες για πιο ευέλικτα μοντέλα Πληροφορικής, με στόχο την προσαρμογή και περαιτέρω αξιοποίηση των διαρκώς μεταβαλλόμενων παραμέτρων του συνόλου της αγοράς, το cloud έρχεται να προσφέρει μια σειρά από οφέλη. Συγκεκριμένα για την SAP, το cloud δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση του καινοτόμου χαρακτήρα της επιχείρησης, την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης έργων, την αύξηση της επιχειρηματικής ευελιξίας και της διαδικασίας προσαρμογής νέων λύσεων. Παράλληλα, το cloud προσφέρει λειτουργικότητα σε μειωμένο χρόνο, δημιουργώντας μια ευχάριστη εμπειρία για το χρήση, ενώ συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO).

netweek: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι κυριότερες τάσεις για το cloud; Από αυτές τις τάσεις ποιες κρίνετε ως τις πιο ρεαλιστικές και με το μεγαλύτερο εμπορικό όφελος;

Carlos Diaz: Οι κυριότερες τάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των CIOs έχουν να κάνουν με το cloud, το mobility και τα analytics σε πραγματικό χρόνο. Στην SAP, μέσα από την παροχή λύσεων cloud που αποτελούν συνδυασμό των παραπάνω βασικών τάσεων, προσφέρουμε στις επιχειρήσεις την απαραίτητη ταχύτητα για την προσαρμογή στα μεταβαλλόμενα δεδομένα της εποχής. Συγκεκριμένα, εκείνο που προσφέρουμε είναι η αύξηση της ευελιξίας μέσω του cloud, η επίτευξη διαρκούς παρουσίας που προσφέρει το mobility, η πρόσβαση σε ΙΤ περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο και η αξιοποίηση του δυναμισμού των analytics.

netweek: Τι είναι το HANA Enterprise Cloud και γιατί πιστεύετε ότι μια Διεύθυνση Πληροφορικής χρειάζεται να επιλέξει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα;

Carlos Diaz: Το SAP HANA Enterprise Cloud αποτελεί ένα συνδυασμό ολοκληρωμένης υποδομής cloud με ελεγχόμενες υπηρεσίες. Οι πελάτες μας, πλέον, μπορούν να «τρέξουν» τις εφαρμογές SAP HANA, μεταξύ των οποίων και τα SAP Business Suite και SAP NetWeaver Business Warehouse, στο πλαίσιο ενός ασφαλούς περιβάλλοντος cloud. Επί της ουσίας συνδυάζει τον δυναμισμό της τεχνολογίας “in memory” σε πραγματικό χρόνο με την απλότητα του cloud. Το SAP HANA Enterprise Cloud είναι πλήρως επεκτάσιμο, με υψηλή διαθεσιμότητα και πλήρως ελεγχόμενες υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα SAP HANA αποτελεί τη θεμελιώδη πρόταση της SAP και παράλληλα τον πυρήνα των λύσεων cloud που προσφέρει. Μέσα από τη διάθεση της εμπειρίας και της γνώσης SAP, οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την επίτευξη καινοτομίας, μειώνοντας σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο αναμονής hardware, της ανάπτυξης ικανοτήτων και των διαδικασιών και συγκρότησης πλάνων.

netweek: Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της SAP αναφορικά με το HANA Enterprise Cloud;

Carlos Diaz: Στο επίκεντρο του SAP HANA Enterprise Cloud βρίσκονται το SAP Business Suite και το SAP NetWeaver Business Warehouse, καθώς και κάποιες εφαρμογές του SAP HANA. Επί της παρούσης διερευνούμε την προσθήκη επιπλέον εφαρμογών στο χαρτοφυλάκιο μας, ενώ με την πάροδο του χρόνου ολοένα και περισσότερες λύσεις συνεργατών μας θα «τρέχουν» μέσω του SAP HANA Enterprise Cloud. Εναλλακτικά, οι δυνατότητες της πλατφόρμας cloud θα ενισχύονται από “partner hosted” λύσεις. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι εφαρμογές του SAP HANA Enterprise Cloud θα τρέχουν πρωταρχικά στο SAP HANA, ενώ άλλες βάσεις δεδομένων που θα λειτουργούν σε συνδυασμό με το SAP HANA θα είναι αποδεκτές.