Το WIND e-shop απέσπασε το σήμα αξιοπιστίας GRECA Trustmark που πιστοποιεί τις ασφαλείς συναλλαγές στο διαδίκτυο, αποτελώντας ένα από τα πρώτα ηλεκτρονικά καταστήματα που αποσπά αυτή τη διάκριση, πληροί και τις 120 προϋποθέσεις για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του κώδικα δεοντολογίας του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως πιστοποιεί και η GRECA Trustmark.

Η πιστοποίηση αφορά μεταξύ άλλων: πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα, έμπιστη διαδικασία παραγγελιοδοσίας,  εξυπηρέτηση πελατών και προστασία προσωπικών δεδομένων.