Η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν Διευθυντή Πληροφορικής σήμερα είναι να καταφέρει να υποστηρίξει μέσω της Πληροφορικής το στρατηγικό πλάνο της επιχείρησης, να βελτιώσει τις παραγωγικές διαδικασίες και τις υπηρεσίες που παρέχει, να απλουστεύσει και να καλυτερέψει την καθημερινή εργασία των συναδέλφων του, μειώνοντας, ταυτόχρονα, τα κόστη και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής του.

Για έναν CIO που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου το αντικείμενο έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές, δεν υπάρχει η πολυτέλεια του λάθους ή του downtime. Στο πλαίσιο αυτό ύψιστη προτεραιότητά μου είναι να εξασφαλίσω ότι οι διαδικασίες παραγωγής μας, η διαχείριση, δηλαδή, του βιολογικού υλικού και η εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων σε ρομποτικούς αναλυτές, η επιστημονική ανάλυση των αποτελεσμάτων και η διαχείρισή τους, ακολουθούν τα διεθνή στάνταρ, τις βέλτιστες πρακτικές, τον ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμο. Επίσης, χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι τηρείται το ιατρικό απόρρητο και ότι η μετάδοση της ιατρικής πληροφορίας στους πελάτες μας ιατρούς γίνεται με τον ασφαλέστερο τρόπο, στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.

Στρατηγικές επενδύσεις στο ΙΤ
Εκτός από τις κλασικές ανάγκες που καλύπτει η Διεύθυνση Πληροφορικής ενός σύγχρονου οργανισμού – π.χ. χρήση λογισμικού για την παρακολούθηση της λογιστικής διαχείρισης και της διαχείρισης του προσωπικού, για τις προμήθειες και την αποθήκη – χρειάζεται να καλύψουμε και τις ανάγκες του οργανισμού στον καθαρά παραγωγικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό επενδύουμε σε ιατρικά ρομποτικά συστήματα, στη διαλειτουργικότητα (Inter-System Interfacing), τη διαχείριση των δεδομένων μας, την ασφάλεια, τη συνεχή εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων μας και την τεχνική μας υποδομή, με συστήματα όπως:

  • Robotic Medical Analyzers. Η συνεχή αναβάθμιση των ρομποτικών συστημάτων μας αυξάνει τις δυνατότητές μας στον όγκο εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων ανά ημέρα, ενώ μειώνει τον χρόνο εκτέλεσής τους, όπως και τα κόστη μας.
  • Inter-System Interfacing. Στην παραγωγή χρησιμοποιούμε δεκάδες τεχνολογικές λύσεις, αρκετές εκ των οποίων δεν ακολουθούν κάποιο στάνταρ για το πώς διαχειρίζονται τα δεδομένα τους, τρέχουν σε διαφορετικές πλατφόρμες (Unix, Windows, Linux κ.λπ.), χρησιμοποιούν διαφορετικές βάσεις δεδομένων (Oracle, MS-SQL, DB2), διαφορετικά file systems, δομές δεδομένων και πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων (Serial, Network, Ιατρικά Πρωτόκολλα HL-7, ASTM κ.λπ.), με τη διασύνδεσή τους να απαιτεί αρκετό custom development.
  • Data Management. Η συνεχής εξάρτηση των υπηρεσιών υγείας από την Πληροφορική παράγει καθημερινά έναν τεράστιο όγκο ψηφιακών δεδομένων (από τον νόμο είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε ιστορικό των δεδομένων για 10 έτη). Αυτά τα δεδομένα, η ανάλυσή & αποθήκευσή τους, η ασφαλής πρόσβαση σε αυτά, τα αντίγραφα ασφαλείας και το Business Continuity είναι βασικοί τομείς στους οποίους επενδύουμε.
  • Ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Όλα τα ιατρικά δεδομένα υπόκεινται στη νομοθεσία περί ιατρικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, οπότε οι επενδύσεις μας σε σύγχρονα συστήματα ψηφιακής ασφαλείας είναι συνεχείς.
  • Τεχνική υποδομή. Η εξέλιξή μας ως εταιρεία, μας επιβάλει τη συνεχή επένδυση σε όλο και καλύτερες λύσεις για την υποδομή μας. Σε αυτήν την κατηγορία έχουμε τους server μας, τα λειτουργικά συστήματα, τις βάσεις δεδομένων, τον δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, τα συστήματα virtualization και backup κ.λπ.

Δομικές αλλαγές
Δύο ήταν τα σημαντικότερα πρόσφατα projects μας, πέρα από την πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγικής μας διαδικασίας, τα οποία ουσιαστικά άλλαξαν επίπεδο στη φιλοσοφία λειτουργίας της επιχείρησης, βελτίωσαν τις υπηρεσίες προς τους πελάτες μας και αύξησαν την παραγωγικότητά μας. Το πρώτο project υλοποιήθηκε όταν ως επιχείρηση υιοθετήσαμε τα Διεθνή Πρότυπα για Διαχείριση Ποιότητας ISO 9001:2008 και ELOT ISO 15189. Παρατηρήσαμε ότι με την εφαρμογή τους ο όγκος της γραφειοκρατίας αυξήθηκε κατακόρυφα και η διαχείριση των παραγόμενων δεδομένων και το συνεχές reporting ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα, αλλά απαραίτητη, διαδικασία. Αναπτύξαμε ως λύση ένα δικό μας σύστημα διαχείρισης ποιότητας που επιβλέπει ηλεκτρονικά σχεδόν όλες τις διαδικασίες, ανταλλάσει πληροφορίες με το κεντρικό πληροφοριακό μας σύστημα και τα διάφορα υποσυστήματα κι έτσι ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας μπορεί να επιβλέπει σε πραγματικό χρόνο όλα τα τμήματα και τις διαδικασίες της επιχείρησης και να επεμβαίνει όπου χρειάζεται.

Το δεύτερο project ήταν η ανάπτυξη ενός interface παραγγελιοληψίας εργαστηριακών εξετάσεων και αποστολής αποτελεσμάτων μέσω διαδικτύου και η ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων, με όλα τα διαθέσιμα εμπορικά ιατρικά πακέτα που υπάρχουν στην αγορά. Πετύχαμε έτσι την πλήρη αυτοματοποίηση στη ροή εργασίας εκτέλεσης μιας εξέτασης σε επίπεδο πελάτη, την εξάλειψη του ανθρώπινου λάθους και τη μείωση του χρόνου διάθεσης του αποτελέσματος στον γιατρό. Τέλος, βρισκόμαστε στη φάση σχεδιασμού ενός συστήματος private cloud, το οποίο θα αναλάβει την επιστημονική ανάλυση των ιατρικών δεδομένων μας (Big Data), με στόχο να δημιουργήσουμε μοντέλα πρόβλεψης μελλοντικών ασθενειών στην Ελλάδα. Η σωστή πρόβλεψη των αναγκών των μελλοντικών ασθενών θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε καινοτόμες λύσεις εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων, με αποτέλεσμα οι γιατροί μας να κάνουν γρηγορότερα διαγνώσεις και με χαμηλότερο κόστος.

In-source ανάπτυξη
Αν θέλεις πραγματικά να καινοτομήσεις, να διαφοροποιηθείς από τον ανταγωνισμό σου και να προσφέρεις υπηρεσίες που θα σε ξεχωρίσουν ως επιχείρηση, θεωρώ ότι η in-source επιλογή είναι μονόδρομος. Η βασική αιτία ανάπτυξης in-source λύσεων ήταν το ότι όταν, πριν δέκα χρόνια περίπου, ξεκινήσαμε τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας, με στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγής μας, την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και την υιοθέτηση διεθνών στάνταρ ποιότητας, δεν υπήρχε στην αγορά κάποια λύση που να εξυπηρετούσε πλήρως το όραμά μας. Για να επιτύχεις χρειάζεσαι στη διοίκηση ανθρώπους που έχουν το όραμα να επενδύσουν στην καινοτομία και στην υλοποίηση του έργου, ανθρώπους που γνωρίζουν από σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Το κύριο πλεονέκτημα της in-source λύσης είναι το επίπεδο του customization που προσφέρει, επιτρέποντας, παράλληλα, το συνεχή έλεγχο του κόστους.

Όταν χρειάζεται να καλύψει ειδικές ανάγκες για να διατηρήσει μια εταιρεία την ανταγωνιστικότητά της και αποφασίσει να στραφεί στα διαθέσιμα εμπορικά πακέτα της αγοράς, τότε θα διαπιστώσει ότι θα χρειαστεί, εν τέλει, ένα υποσύνολο των διαθέσιμων λειτουργιών, πληρώνοντας, ουσιαστικά, για επιπλέον λειτουργίες που δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ. Η in-source ανάπτυξη μιας λύσης, προσφέρει την ευελιξία τήρησης των προδιαγραφών και αναγκών, δίνει ένα τεράστιο έλεγχο στον CIΟ στο πώς θα υποστηρίξει την εταιρική στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του. Εμείς, ως οργανισμός, αναπτύξαμε τη δική μας τεχνογνωσία, αυξήσαμε την παραγωγικότητά μας και γίναμε πιο ανταγωνιστικοί. Παράλληλα, γλυτώνουμε πόρους από αγορά λογισμικού ή συμβολαίων συντήρησης και μπορούμε – σε πολύ μικρούς χρόνους και με ελάχιστο κόστος – να ενσωματώσουμε στην παραγωγή μας την οποιαδήποτε σύγχρονη ιατρική τεχνολογία. Τέλος στην παρούσα οικονομική κατάσταση, όπου καθημερινά εταιρείες κλείνουν ή σταματούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη χώρα μας, το να μην εξαρτάσαι για τη λειτουργία σου από τρίτους είναι εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα.

ΙΤ και επιχειρηματική στρατηγική
Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΑΙΕ έχει επενδύσει στην δημιουργία in-house λύσεων για τις ανάγκες της. Η παραγωγή μας βασίζεται σε ρομποτικά αυτοματοποιημένα συστήματα και ανάλογα με το πόσο γρήγορα γίνεται η ενσωμάτωσή τους (ως καινοτόμες τεχνολογίες) στο στρατηγικό πλάνο μας, εξαρτάται και η επιτυχία μας. Το να μπορούμε να δώσουμε εργαστηριακά αποτελέσματα αρκετά γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό μας πανελλαδικά αποτελεί το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας. Απευθυνόμαστε, κυρίως, σε ιδιώτες γιατρούς, ιατρικά κέντρα και ιδιωτικά νοσοκομεία, μονάδες, δηλαδή, που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και η ταχύτητά τους να κάνουν έγκαιρη διάγνωση στους ασθενείς τους είναι για αυτούς ένας από τους λόγους που μας επιλέγουν ως συνεργάτη. Η ανάπτυξη του δικού μας Laboratory Information System (LIS), μας δίνει τη δυνατότητα να διασυνδεθούμε με όλες τις τεχνολογικές λύσεις της αγοράς και αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε καλύτερες για εμάς εμπορικές συμφωνίες, αφού έχουμε τεχνικά τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με όλες τις γνωστές εταιρείες που αναπτύσσουν ρομποτική τεχνολογία, άρα να επιλέξουμε τελικά τη σωστή λύση.

Όραμα
Ένα Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει πάνω από όλα να έχει όραμα. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι το εξαιρετικό τεχνικό υπόβαθρο, το να είναι business oriented και να καταλαβαίνει και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης, να έχει συνεχή επαφή με την παραγωγή, να έχει ευκολία στην επικοινωνία, να είναι ουδέτερος όταν επιλέγει τεχνολογικές λύσεις, να μπορεί να εμπνέει την ομάδα του και να έχει τη θέληση να βελτιώνεται συνεχώς. Ειδικά στον χώρο της υγείας, από την ποιότητα της δουλειάς του και τις επιλογές του εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές, άρα θα πρέπει να λειτουργεί σωστά υπό μεγάλη πίεση. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λάθη στον τομέα μας και αυτό είναι μια ευθύνη που δεν την αντέχουν όλοι. Τα μηχανήματα μπορούν να επιδιορθωθούν ή και να αντικατασταθούν, οι ανθρώπινες ζωές όχι.