Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, www.eellak.gr)  έχει δημιουργήσει ένα μητρώο νομικών που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με ανοιχτές τεχνολογίες, και καλεί όσους νομικούς/δικηγόρους ειδικεύονται στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, στο δημόσιο δίκαιο και στα ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς, να προσθέσουν τα στοιχεία τους.

Στο μητρώο έχουν εγγραφεί ήδη πάνω από 40 νομικοί από όλα τα μέρη της Ελλάδας, και ο Οργανισμός έχει ως στόχο να δημιουργηθεί ένας πλήρης κατάλογος νομικών, ο οποίος να είναι διαθέσιμος σε όσους ενδιαφέρονται για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, επιλογής αδειών, δημόσια δίκαιο κλπ.