Η αβεβαιότητα σήμερα φαίνεται να βρίσκεται παντού - από την οικονομία και την πολιτική μέχρι την καθημερινότητά μας. Περισσότερο, ίσως, από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν που μπορούμε να θυμόμαστε, η αβεβαιότητα χαρακτηρίζει τόσο πολύ κάθε πλευρά της ζωής μας.

Και για αυτό ίσως είμαστε περισσότερο πρόθυμοι -ή περισσότερο αγχωμένοι, αν θέλετε-, να μάθουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον και πώς αυτό επιδρά στις ζωές μας, τη δουλειά μας και την εταιρεία μας. Η πραγματικότητα έχει αλλάξει πλέον και μας υπαγορεύει ότι πρέπει να δεχτούμε την αβεβαιότητα ως ένα μόνιμο κομμάτι του επιχειρείν και της ζωής μας – και όχι απλώς σαν μία μεταβατική περίοδο με αρχή και τέλος. Αυτό υποστηρίζει ο Thomas Koulopoulos, ιδρυτής του Delphi Group, στο καινούργιο του, σύντομο e-book με τίτλο “The Uncertainty Principle”.

Είναι όμως αυτό εφικτό; Η αβεβαιότητα σημαίνει την έλλειψη ενός καθορισμένου road map, και αυτό μας προκαλεί απογοήτευση. Η εξέλιξη, η γενετική και το ένστικτο έχουν όλα αναπτυχθεί για να ενσωματώνουν τα διδάγματα από το περιβάλλον μας στη συμπεριφορά μας. Οταν αυτά τα διδάγματα δεν έχουν πια εφαρμογή, όταν το περιβάλλον αλλάζει τόσο δραστικά που δεν ταιριάζει πια με τις αντιδράσεις μας, τότε μπαίνουμε στη ζώνη του πανικού που προκαλεί η αβεβαιότητα.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, ελπίδα; Και όμως υπάρχει, υποστηρίζει ο T. Koulopoulos: “Η θεωρία της εξέλιξης αποδεικνύει ότι η φύση έχει έρθει αντιμέτωπη με την αβεβαιότητα και έχει επιδείξει προσαρμοστικότητα. Από τη στιγμή που η φύση δεν έχει κανένα τρόπο να υπολογίσει τις πιθανότητες, τους κινδύνους ή τα πιθανά αποτελέσματα οποιασδήποτε μονομαχίας, συνεχώς είναι αντιμέτωπη με την αβεβαιότητα. Και, φυσικά, βγαίνει πάντα νικήτρια, μέσω της εξέλιξης…”.

Και συνεχίζει, προτείνοντας τις αρχές αυτές που μπορούν να βοηθήσουν να μετατρέψουμε το χάος της αβεβαιότητας σε ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας:
1. Η αβεβαιότητα δημιουργεί ευκαιρίες
2. Η αβεβαιότητα αυξάνει όσο αυξάνεται ο όγκος των διαθέσιμων πληροφοριών
3. Οι καιροί της αβεβαιότητας απαιτούν ισχυρότερους δεσμούς εμπιστοσύνης
4. Η αβεβαιότητα απαιτεί να έχουμε γρήγορη πρόσβαση σε άδηλη παρά ρητή γνώση
5. Η αβεβαιότητα δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη για ριζοσπαστική σκέψη, δημιουργικότητα και καινοτομία
6. Η αβεβαιότητα απαιτεί υπομονή και αφοσιωμένη ηγεσία με μακροπρόθεσμο όραμα.

Καλή ανάγνωση