Οι CIOs καλούνται συχνά να κάνουν παρουσιάσεις των projects τους στη Διοίκηση της εταιρείας ή στα συνέδρια. Για να πετύχει, ωστόσο, η παρουσίασή τους χρειάζεται να λάβουν υπόψη μερικούς κανόνες.

Καταρχάς, μια καλή παρουσίαση πρέπει να είναι μια καλή ιστορία.  Χρειάζεται, λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα ιστορία, εικόνες και γραφήματα που να τραβάνε την προσοχή, αλλά και μία κατανοητή γλώσσα. Αυτό αποτελεί και το βασικό σκελετό μιας σωστής παρουσίασης. Οι περισσότεροι επικεντρώνονται υπερβολικά στο concept καθ’ αυτό και αδιαφορούν για τη σωστή απόδοσή του. Αρκετοί, επίσης, κάνουν το λάθος να πάνε ….απροετοίμαστοι, χωρίς να κάνουν τις δέοντες επαναλήψεις.

Συχνά οι IT Managers παρουσιάζουν πολλές πληροφορίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με μικρή δυναμική. Με αυτό τον τρόπο αποτυγχάνουν να περάσουν τα σημαντικά τους μηνύματα. Ένα ακόμα λάθος που γίνεται είναι ότι στις παρουσιάσεις τους δίνεται σημασία στο μέσο και στο περιεχόμενο, αφήνοντας σε δεύτερο ρόλο τον εαυτό τους. Σε μια τέτοια περίπτωση το κοινό δύσκολα θα δείξει ενδιαφέρον. Η γλώσσα του σώματος και η σωστή χρήση της φωνής θέτουν τις βάσεις για μια επιτυχημένη παρουσίαση.

Με αυτά γίνεται ουσιαστικά η επικοινωνία με το κοινό, έτσι γίνεται το περιεχόμενο της παρουσίασης πιο ενδιαφέρον. Σημαντικό είναι, επίσης, να μιλάει κανείς καθαρά, αργά αλλά δυναμικά, και με διαλείμματα. Οι παρουσιάσεις μπορεί να αποτελέσουν σημεία κλειδιά για την επιτυχία ενός project και ως εκ τούτου είναι σημαντικό να τηρεί κανείς μερικούς βασικούς κανόνες, οι οποίοι συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχία τους.